ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

Μια μικρή συλλογή εικόνων πριν την ίδρυση του συλλόγου