ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

raketoula_3Το καταστατικό του συλλόγου όπως υπογράφτηκε από τα ιδρυτικά του μέλη το Σεπτέμβριο του 2012. Επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο Ηρακλείου το Φεβρουάριο του 2013.

 raketoula_3Ο εσωτερικός κανονισμός για τη χρήση του γηπέδου
raketoula_3Επίσης παρατίθεται ο νόμος 2725/99 (με τις τροποποιήσεις) ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας ερασιτεχνικών και επαγγελματικών αθλητικών σωματείων.