ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τα Δ.Σ. του συλλόγου κατά αύξουσα χρονολογική σειρά.

raketoula_3Τα υδρυτικά μέλη εξέλεξαν το Σεπτέμβριο του 2012 το προσωρινό Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Μαυράκης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Σαμνιώτης

Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Αϊβαλιώτης

Ταμίας: Γιώργος Ταμιωλάκης

Αν. Γεν. Γραμματέας: Καλλιόπη Καφτάκη

 

raketoula_3Μετά τις εκλογές τον Αύγουστο του 2013 το Δ.Σ. απέκτησε την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Απόστολος Γιαλούσης

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαυρομανωλάκης

Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Ταμιωλάκης

Ταμίας: Ευαγγελία Τεσσαρομάτη

Αν. Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Μαυράκης

 

raketoula_3Μετά τις εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2015 το Δ.Σ. έχει αποκτήσει την τωρινή του σύνθεση:

Πρόεδρος: Γιώργος Μαυρομανωλάκης

Αντιπρόεδρος: Νίκος Λαγουδάκης

Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Ταμιωλάκης

Ταμίας: Απόστολος Γιαλούσης

Αν. Γεν. Γραμματέας: Γρηγόρης Κατσαμπής